SSNI-313 新任女教師 小島みなみ作品番号2018年10月15日

SSNI-313 新任女教師 小島みなみ作品番号2018年10月15日

诊断观此证状况已危至极点,然脉象见滑,虽主有痰亦足征阴分充足。 日晡潮热,心中亦恒觉发热。

今此证正宜用此方,孙××亦以为然。 效果如法将药服完,果周身皆得微汗,病若失,其大便亦通下矣。

当用药清其实热,滋其真阴,而更辅以酸收敛肝之品,庶可救此极危之证。效果如法将鸭肝烹食两日全愈,此方愚在辽宁得之友人齐××。

又尝治一妇,每当行经之时腰疼殊甚,诊其脉气分甚虚,于四物汤中加黄八钱,服数剂而疼愈,又一妇腰疼绵绵不止,亦不甚剧,诊其脉知其下焦虚寒,治以温补下焦之药,又于服汤药之外,俾服生硫黄细末一钱,日两次,硫黄服尽四两,其疼除根。诊断此证初伤于酒,继伤于药,脏腑之血几于倾囊而出。

证候初受外感时,医者以温药发其汗,汗出之后,表里陡然大热,呕吐难进饮食,饮水亦恒吐出,气息不调,恒作呻吟,小便不利,大便泄泻日三四次,其舌苔薄而黄,脉象似有力而不实,左部尤不任重按,一分钟百零二至,摇摇有动象。生理学家谓心有四支血管通脑,此即神明往来于心脑之路也。

其性善升亦善降,炒用之则降多于升,生用之则升多于降。其饮食不下行,大便多干燥者,又皆因其冲气挟胃气上升,胃即不能传送饮食以速达于大肠也。

Leave a Reply